BOZP A PO SERVIS

 

 o nás

Outsourcing BOZP a PO  O nás

  Požární ochrana

  Bezpečnost práce

  Revize, kontroly

  Koordinátor BOZP na stavbách

  E-learning - elektronické školení

  ISO & OHSAS 18001

  Obchod

  Kontakt

 


 

 PAMAR outsourcing BOZP a PO
 Javorová 1490/34
 182 00 Praha 8

 

 tel. : +420 721 03 22 03

 e-mail: pamar@pamar.cz

 


Nahlídněte pod pokličku... 

 

Připravujeme pro Vás e-shop :-)

 

Již brzy na www.pamar.cz

 

Tady je malá ochutnávka

 

Poskytujeme dodavatelský servis v oblastech BOZP a PO, školení prezenční nebo e-learning, hygieny práce, koordinátor na stavbách a další související služby jako jsou revize a specializovaná školení zaměstnanců.

 • Máte problém s orgány inspekce bezpečnosti práce,
  hygieny práce a státního požárního dozoru?

 • Přišla Vám státní kontrola a nevíte si rady?

 • Potřebujete školení pro zaměstnance nebo specializované školení řidičů referentů, pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou nebo další specializovaná školení?

 • Vyhovuje Vám raději školení po internetu (e-learning)?

 • Chybí Vám na stavbě koordinátor BOZP?

 • Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO

 • Kontaktujte nás a my Vám poskytneme
  veškerý servis v oblasti PO, BOZP a hygieny práce.

Od roku 2003, kdy jsme začaly naše služby poskytovat, jsme se staly profesionály na bezpečnost práce, požární ochranu a s tím spojené otázky a povinosti. Dalšími obory, kterými se zabýváme jsou hygiena práce, dodávka, instalace a provádění revizí hasicích přístrojů, požárních hydrantů, elektrické požární signalizace (EPS), elektro zařízení, hromosvodů, el. spotřebičů, el. nářadí, tlakové nádoby stabilní, plynová zařízení a další. Působíme po celé ČR s hlavním zaměřením na malé a střední podniky v Praze a Středočeském kraji.

Naši spolupracovníci jsou odborníci v Požární ochraně, bezpečnosti práce, odborní-profesní  lektoři, revizní technici elektro, technických prostředků požární ochrany, tlakových nádob, vzduchotechnických zařízení, zdvihacích zařízení a další.

Co Vám externí zajištění výše uvedených služeb přinese?

- zavedení efektivního způsobu řízení PO, BOZP a HP v rámci organizace – systému, který reaguje pružně na změny požadavků, vyplývajících jak z legislativních předpisů a požárně-bezpečnostních požadavků, tak i ze změn uvnitř podniku, jako jsou např. nové technologie, organizační změny apod.,

- funkčním zajištěním PO, BOZP a HP je garantována realizace nezbytných opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti všech prováděných činností,

- ekonomický efekt – vedle omezení zbytečných nákladů na neefektivní opatření a umožňuje toto řešení optimální soustředění finančních, materiálních i lidských zdrojů,

- osvědčený systémový přístup umožňuje vyloučit nebo snížit nepřijatelná rizika a volit optimální požárně : bezpečnostní opatření i pružně reagovat na probíhající změny,

- námi nabízený outsourcing (externí zajištění) PO, BOZP a HP nevytváří zvláštní samostatný systém řízení, ale je integrovanou, nedílnou součástí celkového podnikového řízení,

- funkčním zajištěním PO, BOZP a HP je garantována realizace nezbytných opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti všech prováděných činností,
Námi nabízený systém umožňuje předvídat, očekávat události, které by mohly mít negativní vliv na činnost firmy a včas přijmout potřebná preventivní opatření. Ta bývají vždy podstatně levnější než následné odstraňování škod, ztrát a následků.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, můžete využít další nabídky našich stránek, které Vám poskytnou podrobnější profil naší firmy.
Na základě Vašeho zájmu provedeme ZDARMA fyzickou prohlídku Vašich pracovišť, zhodnocení Vámi provozovaných činností a obratem Vám zašleme nabídku našich služeb vč. cenové specifikace.
 

S přáním hezkého dne

Pavel Doksanský

  © 2011-2016 PAMAR outsourcing BOZP a PO